شما از طریق فرم زیر میبایست اطلاعات روستای خود به همراه عکس های زیبا از روستا و جاهای دیدنی و اماکن زیارتی برای ما ارسال نمایید و پس از بررسی توسط مدیران در سایت درج خواهد شد

فرم اطلاعات روستا

  • توضیحات روستا شامل (تعداد جمعیت - بیوگرافی - اطلاعات روستا - جاهای دیدنی - امام زاده ها ) و تمتم اطلاعاتی که دوست دارید در سایت ثبت گردد