به پایگاه خبری و تفریحی شهرستان نکا خوش آمدید.این پایگاه در سال 1399 کار خود را آغاز کرده و با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. شما همشهریان عزیز میتوانید ما را در این امر یاری نمایید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

خبرنگار شوید

شما براحتی میتوانید خبرنگار افتخاری سایت ما شوید . کافیست خبر های جدید از شهرستان را از طریق فرم زیر برایمان ارسال نمایید تا با نام شما در سایت درج شود

0
جمعیت شهرستان نکا
عبدالرضا بابایی

فرماندار

عبدالجواد توحیدی مقدم

بخشدار نکا

بخشدار

ابراهیم طاهری

موسی خلیلی شهردار نکا

شهردار

موسی خلیلی

امام جمعه نکا

امام جمعه

محمدصادق لائینی

انتخابات شورای اسلامی شهر نکا 1400 + اخبار لحظه ای

انتخابات شورای اسلامی شهر نکا 1400 + اخبار لحظه ای

در این بخش اخبار لحظه از انتخابات نکا قرار خواهد گرفت . شما میتوانید برای تکمیل کردن این بخش ما را یاری کنید . کافیست خبر های جدید انتخاباتی را برای ما ارسال کنید

 

29 خرداد 1400 :

لیست کامل اسامی و آرای کاندیداهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر نکا – خرداد ١۴٠٠:.
.
.
اصلی:.
1. حسین پویا 4798.
2. سیدعلی اکبر ابراهیمی آبلویی 4591.
3. سید اسماعیل میری 3687.
4. رقیه جعفری 3511.
5. علی درخشانی فر 3495.
6. دوست علی کوزه‌گری 3412.
7. سیدمسعود اکبری بریجانی 3099.
.
علی‌البدل:.
8. امین بابائی اومالی 2887.
9. الههه انزایی 2552.
.
.
10. عباس لطف آبادی 2447.
11. عین الله امیدی 2330.
12. طیبه قاضی پور 2247.
13. سیدزید محمدی قلعه سری 2235.
14. سید قدرت الله شریفی 2135.
15. عبدالجواد شاملی دورابی 2121.
16. محمدجواد اصغری 1871.
17. رسول صالحی بندبنی 1870.
18. سیدرضاا اصغری 1838.
19. محمد شعبانی درزیکلایی 1835.
20. حسین یزدانی 1813.
21. مرتضی نوربخش ولاشدی 1638.
22. حمیدرضا لیالی 1545.
23. نفیسه قربان پجتی 1361.
24. سجاد مهربانی 1259
25. علی اصغر رنجبر سوچلمایی . 1233
26. سبحان آبادی 1227.
27. رقیه طوسی نیا 1070.
28. احمد نریمانی 945.
29. حامد صفری نودهی 770.
30. امید نجفی پنبه چوله 720.
31. علی اصغر اسدی ساخمرسی 580.
32. سمیه اتحاد 542.
33. جبرئیلی بدوی میانگله 403.
34. رضا شیرآشتیانی 298.
35. سیدمحمد ساداتی تیله بن 202.
36. هادی توکلی نیا 195.
37. عباس حیدری 105.
38. محمدجواد محمدقاسمی 62.
.

نتایج نهایی و تعداد آرای انتخابات شورای شهر نکا

*************

19 خرداد 1400 :

اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر نکا به شرح ذیر می باشد:

 • آقای سبحان آبادی فرزند احمد علی کد نامزد 124
 • سیدعلی اکبر ابراهیمی آبلوئی فرزند سیداسماعیل کد نامزد 125
 • خانم سمیه اتحاد فرزند جهانبخش کد نامزد 126
 • آقای علی اصغر اسدی ساخمرسی فرزند سرا… کد نامزد 127
 • آقای سیدرضا اصغری فرزند سیدرحیم کد نامزد 128
 • آقای محمدجواد اصغری فرزند پرویز کد نامزد 129
 • آقای سیدمسعود اکبری بریجانی فرزند سیدحسین کد نامزد 141
 • آقای عین ا… امیدی فرزند حیدر کد نامزد 142
 • خانم الهه انزائی فرزند قاسم کد نامزد 145
 • آقای امین بابایی اومالی فرزند حسین کد نامزد 146
 • آقای جبرئیل بدوی میانگله مشهور به جبرئیل فرزند علی کد نامزد 149
 • آقای حسین پویا فرزند ابوالقاسم کد نامزد 152
 • آقای هادی توکلی نیا مشهور به رضا فرزند قاسم کد نامزد 154
 • خانم رقیه جعفری فرزند علی اکبر کد نامزد 156
 • آقای عباس حیدری فرزند حیدر کد نامزد 158
 • آقای علی درخشانی فر مشهور به درخشانی – درخشانی منصور کوهی فرزند رجب علی کد نامزد 161
 • آقای علی اصغر رنجبر سوچلمائی فرزند محمدقلی کد نامزد 165
 • آقای سید محمد ساداتی تیله بن فرزند سید مسیح کد نامزد 168
 • آقای محمد سورتچی اوکرکائی مشهور به شهریار فرزند علی اکبر کد نامزد 171
 • آقای عبدالجواد شاملی دورابی فرزند علیگدا کد نامزد 172
 • آقای سید قدرت ا… شریفی فرزند سیدآقا کد نامزد 174
 • آقای محمد شعبانی درزیکلائی مشهور به جواد – محمدجواد فرزند قربان کد نامزد 176
 • آقای رضا شیرآشتیانی فرزند یحیی کد نامزد 178
 • آقای رسول صالحی بندبنی مشهور به رسول صالحی بندبنی فرزند موسی کد نامزد 181
 • آقای حامد صفری نودهی مشهور به حاجی فرزند علی کد نامزد 184
 • خانم رقیه طوسی نیا فرزند هدایت کد نامزد 187
 • خانم طیبه قاضی پور فرزند یحیی کد نامزد 191
 • خانم نفیسه قربان پجتی فرزند عباس کد نامزد 192
 • آقای دوست علی کوزه گری فرزند قاسمعلی کد نامزد 195
 • آقای عباس لطف آبادی فرزند عیسی کد نامزد 196
 • آقای حمیدرضا لیالی فرزند احمد کد نامزد 197
 • آقای محمدجواد محمدقاسمی فرزند علی اکبر کد نامزد 212
 • آقای سید زید محمدی قلعه سری مشهور به آقا زید فرزند میرهادی کد نامزد 215
 • آقای سجاد مهربانی فرزند حسینعلی کد نامزد 216
 • آقای سیداسماعیل میری مشهور به مهندس میری فرزند حسین کد نامزد 218
 • آقای امید نجفی پنبه چوله فرزند رضا کد نامزد 241
 • آقای احمد نریمانی فرزند باباعلی کد نامزد 242
 • آقای مرتضی نوربخش ولاشدی فرزند خلیل کد نامزد 247
 • آقای حسین یزدانی فرزند حبیب اله کد نامزد 252

 

9 اردیبهشت 1400 :

اسامی کاندیدای صلاحیت شده بشرح زیر میباشد:

۱- عباس لطف آبادی
۲-سیدمسعود اکبری بریجانی
۳-دوستعلی کوزه گری
۴-سید اسماعیل میری اکردی
۵-رسول صالحی بندبنی
۶- سید رضا اصغری
۷- عباس حیدری
۸- حسین پویا
۹-سجاد مهربانی
۱۰-سید علی اکبر ابراهیمی ابلویی
۱۱- امین بابایی اومالی
۱۲- عباسعلی غلامی اومالی
۱۳- حمید رضا لیالی
۱۴-محمد سورتچی
۱۵-قدسیه جمشیدی کوهساری
۱۶-سمیه اتحاد
۱۷-رقیه جعفری
۱۸-عبدالجواد شاملی
۱۹-علی اصغر رنجبر سوچلمایی
۲۰-امیدنجفی پنبه چوله
۲۱- رقیه طوسی نیا
۲۲-امنه طالبی
۲۳- مرتضی نوربخش ولاشدی
۲۴-نفیسه قربانی پجتی
۲۵-علی درخشانی فر
۲۶-علی رضا شیراشتیانی
۲۷-احمدنریمانی
۲۸-الهه انزایی
۲۹- علی اصغر اسدی ساخمرسی
۳۰-حامدصفری نودهی
۳۱ – عین الله امیدی
۳۲-جبرئیل بدوی میانگله
۳۳-حسین یزدانی
۳۴- محمد جواد محمد قاسمی
۳۵-محمد جواد اصغری
۳۶-سبحان آبادی
۳۷- سیدمحمد ساداتی تیله بن
۳۸-محمدشعبانی درزیکلایی
۳۹-طیبه قاضی پور
۴۰-سید قدرت شریفی

۴۱-هادی توکل نیا

 

*****************

8 اردیبهشت 1400:

#فرماندارنکاخبرداد: 40 نفرازکاندیداهای شورای شهر، تاییدصلاحیت شدند.
فرماندارنکادرجلسه شورای اداری که بصورت ویدئوکنفراس برگزارشد انتخابات رتعرصه بروزوظهور تفکرجامعه عنوان کردوگفت: انتخابات نمادمردم سالاری دینی وبیعت مجدد باارمانهای انقلاب است.
وی باتاکیدبراینکه اراء مردم حق الناس است وبامشارکت حداکتری وبرگزاری کیفیت خوب انتخابات سعی بر هرچه بهتربرگزارشدن انتخابات بدورازهرگونه حب وبغض و تبعیض ووابستگی فکری کنیم.
توحیدی درادامه سخنانش بااشاره به این نکته که درحوزه شهری 7 کرسی انتخابات داریم، اطهارکرد: درحوزه شهری 64 نفرجهت حضوردرانتخابات شورای اسلامی شهر، ثبت نام کردندکه تعداد10 نفرازاین اماررابانوان تشکیل میدهند.
وی گفت: ازتعدادنام نویسی شده 5 نفرانصراف دادندو 59 نفرباقیماندند
توحیدی مقدم ادامه داد: 12افرادنام نویسی شده سابقه عضویت درشورارادارندو 3 نفرازداوطلبان درمقطع تحصیلی دکترا، 32 نفرکارشناسی ارشد و29 نفر کارشناسی میباشند.
توحیدی مقدم گفت: 40 نفرازکل ثبت نام شدگان، صلاحیتشان تایید هیئات اجرایی ونظارت قرارگرفت و 19نفر صلاحیتشان ردشدندو 6 نفرصلاحیتشان احرازنشد.
فرماندارنکادرادامه بااشاره به اینکه درشورای روستا باید365 کرسی انتخاب شودگفت:درحوزه روستا 760 نفرثبت نام کردندوازاین تعداد44 نفربانوان بودند.
وی گفت:ازاین تعداداعلام شده حوزه روستا 241 نفرسابقه حضوردرشوراراداشتند 101 نفرایثارگروهمچنین زیر30 سال 33 نفر وبالای 75سال 4 نفرمیباشند
این مقام مسئول اذعان داشت:سطح تحصیلات بیش از50 نفردرمقطع متوسطه 100 نفرلیسانس 21 نفرفوق لیسانس 14 نفرحوزوی و1 نفردکترا میباشد.
فرماندارنکایادآورشد: داوطلبانی که صلاحیتشان موردتاییدقرارنگرفت، به استنادتبصره 1 ذیل ماده 53 قانون انتخابات ظرف مدت 4 روز ازتاریخ وصول شکایت خودرابه هیات نظارت استان اعلام کنند.

**************

20 فروردین 1400 :

انصراف زود هنگام سه کاندیدا

آقایان ابولقاسم محمدی – حسین درخشانی منصورکوهی – شمس الدین شریعتی انصراف دادند

 

منبع : پیج اینستاگرام

**************

9 فروردین 1400:

اسامی برخی از کاندیدها:

 1. علی داد
 2. محمدعلی باقری
 3. نوابه بخشی
 4. امین بابایی اومالی
 5. زید محمدی قلعه سری
 6. نفیسه قربان پجتی
 7. حسین یزدانی
 8. علی درخشانی
 9. مسلم طاهری کلائی
 10. نعمت یحیی پور
 11. ابوالقاسم محمدی
 12. حسین درخشانی منصورکوهی
 13. جواد شاملی
 14. رسول صالحی بندبنی
 15. مهدی ساوخی
 16. قدسیه جمشیدی
 17. طیبه قاضی پور
 18. علی اصغر اسدی
 19. عین الله امیدی
 20. سید علی اکبر ابراهیمی
 21. رقیه جعفری
 22. سیدمهدی موسوی
 23. سید مسعود اکبری
 24. احمد نعمتی
 25. سید اسماعیل میری
 26. حسین پویا
 27. حمیدرضا نودهی
 28. حجت الاسلام واعظی راد
 29. نفیس قربان پجتی
 30. علی اصغر رنجبر سوچلمایی
 31. عباس لطف آبادی
 32. سمیه اتحاد
 33. سید رضا اصغری
 34. حامد صفری نودهی
 35. سید قدرت الله شریفی
 36. شمس الدین روحانی
 37. سید محمد ساداتی تیله بنی
 38. یدالله ناصحی
 39. سجاد مهربانی
 40. مرتضی نوربخش ولاشدی
 41. مسعود صادقی

 

 

منبع: پیج اینستاگرامی انتخابات نکا

******************

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ :

ثبت نام ۶۲ نفر برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر نکا

از مجموع 62 نفر ثبن نام کننده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نکا، تعداد 53 نفر مرد و 9 نفر زن ، از نظر تحصیلات دکتری 3 نفر، فوق لیسانس32 نفر، لیسانس 26 نفر و حوزوی 1 نفر نام نویسی کرده اند.

منبع: خبر فارسی – شبستان

******************

23 اسفند 1399 :

انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات 1400 در نکا

گفتنی است پس از رأی‌گیری از اعضای معتمدین هیئت اجرایی اسماعیل محمودیان، محمد محمدیان، مسلم رضایی، ابوالقاسم سلیمانی، رمضان پاکزاد، عیسی شمیرانی، محمدعلی شبستانی، سیدعباس پرهین به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی انتخابات 1400 در شهرستان انتخاب شدند.

منبع: استانداری مازندران

اشتراک در
اطلاع از
guest
2 دیدگاهات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سمیه اتحاد
سمیه اتحاد
1 سال قبل

با عرض سلام پسوند جامخانه از اسم سمیه اتحاد بردارید چون اصالت شهمیرزادی هستند و پسوندی هم در شناسنامه به اسم جامخانه وجود ندارد

مطالب تصادفی

ثبت مشخصات روستا

شما میتوانید اطلاعات و عکس های روستای خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید تا در سایت درج گردد