خبرنگار شوید

شما براحتی میتوانید خبرنگار افتخاری سایت ما شوید . کافیست خبر های جدید از شهرستان را از طریق فرم زیر برایمان ارسال نمایید تا با نام شما در سایت درج شود

0
جمعیت شهرستان نکا
عبدالرضا بابایی

فرماندار

عبدالرضا بابایی

بخشدار نکا

بخشدار

ابراهیم طاهری

موسی خلیلی شهردار نکا

شهردار

موسی خلیلی

امام جمعه نکا

امام جمعه

محمدصادق لائینی

ثبت مشخصات روستا

شما میتوانید اطلاعات و عکس های روستای خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید تا در سایت درج گردد

شهرستان نکا

 شهر فعلی نکا در سال 1333 به عنوان شهر شناخته و معرفی شد و قبل از این تاریخ سابقه شهری نداشته است . این شهر جدید الاحداث به دلیل ایجاد موسسات اجتماعی کارگری دولتی با عنوان خانه های روستایی و احداث پاسگاه و ژاندارمری و با تاسیس کارخانه پنبه رونق یافت . در ابتدا جمعبت شهری نکا کمتر از 5000 نفر بود که به تدریج سیر مهاجرت افراد به سوی این شهر فزونی یافت . که بعدها با تاسیس کارخانه هایی مانند کارخانه سیمان ، کارخانه آرد،احداث نیروگاه حرارتی ، سیلو و نکا چوب از یک سو و شرایط طبیعی شهر از سوی دیگر این مهاجرت افزایش و شتاب بیشتری به خود گرفت